Den Danske Keramikfabrik tilbyder keramisk produktion af høj håndværksmæssig kvalitet med fokus på bæredygtighed.

Der er på fabrikken mulighed for at få lavet 3D-modeller efter teknisk tegning, formarbejde/gipsarbejde, støbning, inddrejning, overdrejning og hånddrejning. Herudover er der mulighed for sprøjteglasering, dypglasering, dobbeltglasering samt begitningsarbejde, dekorering med bl.a. begitning og decals.

Brochure om fabrikken: folder DDKF

Forventede omkostninger og minimums-mængder ved produktion:

Ved frihåndsdrejede emner:
-Opstartsgebyr / udarbejdelse af prøve. Ved en efterfølgende ordre på frihåndsdrejede emner, som overstiger 20.000 kr. pr. emne, modregnes gebyret.
-En styk pris ved min. 100 stk.

Ved støbte, kvætsede og inddrejede/overdrejede emner:
For at få et vist flow ind i produktionen, skal vi arbejde med mindst ti arbejdsforme ad gangen, og derfor er vi nødt til at holde et min. ordrekrav på 500 stk. af hver model, da hver form holder til ca. 50 emner.
– Startomkostninger for udarbejdelse af originalform/moderform, arbejdsindretning og evt. værktøjer.
Startomkostningerne er betinget af at der leveres en 3D model tillagt svind. Svindet afhænger af massen / leret. Hvis der blot leveres en teknisk tegning, vil der også være omkostninger til udarbejdelse af prototype / 3D print af emne tillagt svind.
– Udarbejdelse af arbejdsforme (en omkostning ved hver 500 stk.)
– En styk pris ved min. 500 stk.

Minimumsmængder ved støbte og kvætsede emner kan forhandles ved en merpris for færre enheder.

Mer-omkostninger ved glasur-udvikling, hvis der ønskes andet end grundglasurer (transparent + dækkende hvid).
Mer-omkostninger ved fremstilling af transfer-tryk /decals, med mindre man selv får dem fremstillet, og fremsendt til fabrikken