Otto Bruuns Fond

Grosserer L.F. Foghts Fond

Karl Pedersen og Hustrus Industrifond

Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968

LAG-Bornholm