Den Danske Keramikfabrik er skabt ud fra et stort ønske om at kunne producere i Danmark. En mulighed, som på det nærmeste må siges, at have været forsvundet i en årrække. Vi vil skabe et sted, der kan udfylde det manglende led i den keramiske verden i Danmark. Vi tror på, at det ikke kun er designdelen, som er væsentlig at beherske her i landet, men også selve produktionsdelen og al den tekniske kunnen som naturligt hører med.

Med en fabrik i Danmark bliver håndværket bevaret på danske hænder og videreudviklet til glæde for ejerkredsen og eksterne kunder. At opbygge fabrikken efter andelstanken er nærliggende, da andelshaverne hermed selv tager bestemmelse over styringen og samtidig skaber et vigtigt fællesskab omkring dét, at genopdyrke faget og dets kompetencer.

Håndværket

For at Danmark kan bevare en førende plads indenfor keramisk design, er det en forudsætning, at vi har viden, ekspertise og forståelse for alle led i designprocessen. Herunder også materialeforståelse og beherskelse af teknikker.

Som kunde på fabrikken får man, udover kvalitetsprodukter, mulighed for at være med til at bevare faglig keramisk viden, ekspertise og håndværksteknikker i Danmark. Fabrikken bliver dermed en vidensbank indenfor keramisk produktion. Eksterne kunder kan få gavn af denne viden og ekspertise under produktudviklingen, og det færdige produkt kan markedsføres på dette.

Vores mål er, at blive et produktionssted, der kan opretholde Danmarks ry for at lave godt kvalitetsbevidst design og formgivning, der afspejler respekten og kendskabet til materialet og ikke mindst beherskelse af det keramiske håndværk. Vi producerer høj håndværksmæssig kvalitet og kan fremstille produkter, der kræver en ekstraordinær håndtering, som havde det været den enkelte keramiker, der selv producerede på deres respektive værksteder.

Vi tror på, at pålidelighed er vigtigere end hurtighed. De bestilte varer bliver leveret til aftalt tid og mest af alt i aftalt kvalitet. Vi skaber mulighed for, at man kan få fremstillet varierende ordremængder – store, som små, helt ned til unika – og for at man kan få udviklet prototyper i samarbejde med teknisk dygtige folk. Nærheden til produktionen, som man opnår ved at holde den i Danmark, skaber mulighed for hurtig omstillingsevne og hurtig produktion af nyt design, som dermed kan komme hurtigere på markedet.

Stedet

Bornholm har fra først færd være en uvurderlig samarbejdspartner i udviklingen af Den Danske Keramikfabrik. Gennem tiderne har der været blomstrende fabrikker af forskellige størrelser, spredt ud over hele landet. Og Bornholm har lige som resten af Danmark en meget lang tradition indenfor fremstilling af keramik.

Den Danske Keramikfabrik skaber arbejdspladser til det bornholmske lokalsamfund, som den er en naturlig del af. Der uddannes hvert år keramikere på Danmarks Designskole i Nexø, som giver mulighed for rekruttering af kvalificeret arbejdskraft.

Den Danske Keramikfabrik er et sted, hvor det er muligt at være tæt på produktionen af egne produkter. Det giver en fordel for både medarbejdere, designere, keramikere og andre kunder. Det sikrer en høj kvalitet og konstant innovation af håndværket og produktionsmetoderne, og i sidste ende bevares Danmarks ry for at besidde en særlig know-how, når det gælder materialekendskab og ikke mindst godt design i høj kvalitet.

Keramikerens eller designerens muligheder for at være tæt på produktionen, at kunne præge den og dermed sikre en høj håndværksmæssig kvalitet, er det som vi vil være kendt for; et tæt samarbejde og direkte faglig kompetent kommunikation, der fører til kvalitetsprodukter.

Miljø

At producere i Danmark betyder en minimal transport, hvilket gavner miljøet. Samtidig er man som kunde tæt på og kan ved selvsyn følge produktionen og fabrikkens standarder i forhold til miljø og arbejdsforhold. Man kan derved, uden forbehold, give garantier for en etisk og miljømæssig korrekt produktion.

Vores mål er, at fabrikken giver mulighed for at udføre den ressourcekrævende produktion, som den keramiske jo er, så skånsom og med så stor omtanke for miljøet som muligt. Bornholms elforsyning er allerede delvist baseret på vind og sol og dermed på grøn energi, hvilket giver mindre forurening af miljøet.

Bornholm har tilsluttet sig Bright Green Island strategi, som til stadighed er under udbygning. Visionen er, at øen i 2025 skal være et CO2-neutralt samfund baseret på vedvarende og bæredygtig energi, og dette kan vi kun tilslutte os og med stolthed være en del af.